Aktif Ağ Cihaz Güvenliği Eğitimi

Aktif Ağ Cihaz Güvenliği kursları, ağ teknolojilerinin ve protokollerinin genel güvenlik sorunlarını, bunların belirli işletim sistemlerinde veya ağ ekipmanında uygulanmasının derinlemesine incelenerek açıklamaya odaklanır. Bu durumda, kablosuz ağlar ve IP telefonu gibi belirli alanlar ayrı ayrı ele alınır.

Ağ Güvenliği bölümünün bir diğer önemli bileşeni, kurumsal ağları korumak için geleneksel olarak kullanılan çevre koruması, güvenlik analizi ve saldırı algılama gibi güvenlik teknolojileridir. 

1

Kimler katılmalı?

Sistem ve ağ yöneticileri, BT Güvenliği Personeli, Denetçiler, Siber Güvenlik Uzmanları.

2

Önkoşullar

Ağların temel bilgisi.

3

Ders Müfredatı

• Aktif cihazların (güçlendirilmesi), ağ tasarımı ve ağ güvenliğinin sağlanması kapsamında, aşağıdaki konular teorik olarak uygulamalı alıştırmalar ile çalışılacaktır.
• Günümüzde iç ağlarda yaygın olarak kullanılan ve aynı zamanda ağları dış dünyaya bağlamak için kullanılan aktif cihazların güçlendirilmesine yönelik adımlar
- Omurga anahtarı,
- Yönlendirici,
- Güvenlik Duvarı,
- İçerik filtresi
• Aktif cihazlar için geçerli güvenlik kontrolleri, örneğin
- Fiziksel güvenlik,
- Ekipman güvenliği,
- Kimlik doğrulama,
- Yetkilendirme ve izleme,
- Yama yönetimi,
- Erişim kontrol listeleri,
- Uzaktan yönetim kontrolü vb.

4

Süre

2 gün

5

Faydaları

Katılımcıların kursun teorik ve uygulamalı bölümleri aracılığıyla aktif ağ cihazlarına uygulanabilen güvenlik kontrollerini öğrenmeleri beklenir. Katılımcıların bu güvenlik kontrollerini kurumlarında da uygulamaları beklenmektedir.

Designed with Mobirise