Güvenli Yazılım Geliştirme Eğitimi

Modern dünyada, yazılım geliştirme sürecinde bir geliştirici, etkileşim protokollerinin uygulanmasında ve savunmasız çerçevelerin kullanımında programlama dillerinin özellikleriyle ilişkili çok sayıda güvenlik açığını kabul edebilir.

Kurs, OWASP Top 10'daki ana güvenlik açıklarını inceler ve bu güvenlik açıklarını kullanarak tehditlerin nasıl uygulanacağına ve yazılım geliştirme sürecinde bu güvenlik açıklarının nasıl ortadan kaldırılacağına dair örnekler verir. SDLC sürecini, yazılım geliştirme sırasında güvenlik açığı tespitini ve ortadan kaldırmayı örneklerle tanımlar. 

1

Kimler katılmalı?

Yazılım geliştiricileri / mühendisleri, yazılım proje yöneticileri, yazılım kalite kontrol personeli.

2

Önkoşullar

Programlama ile ilgili orta düzey deneyim.

3

Ders Müfredatı

• Yazılımın güvenlik sorunları
• Yazılımın çalıştığı teknoloji bileşenlerinin güvenlik sorunları
• Güvenli yazılım geliştirme sürecinin temel unsurları
• Güvenli bir yazılım geliştirme yaşam döngüsü bir yazılım geliştirme sürecine nasıl entegre edilir
• En yaygın güvenlik açıklarını ve bunların nasıl önleneceğini gösteren kaynak kod örnekleri
• Yazılım bu sistemlere bağlı olduğundan, uygulama sunucusu ve yazılımın çalıştığı veritabanı gibi bileşenlerin güvenli çalışmasını sağlamak için uygulanabilecek teknoloji. 

4

Süre

3 gün

5

Faydaları

Katılımcılar temel güvenli kodlama ilkelerini, güvenli yazılım tasarımı ve geliştirmeyi, tehdit modellemeyi ve güvenlik testleri ilkelerini öğrenecekler.

Designed with Mobirise web maker