TCP / IP Ağ Güvenliği Eğitimi

Ağ güvenliği konularının pratik çalışmasına odaklanan, kuruluşların bilgisayar ağlarının güvenliğinden sorumlu uzmanlar için kapsamlı bir eğitim programı.

Bu program, kurumsal ağları korumanın modern mekanizmaları ve araçları, IP ağlarının protokol ve hizmetlerinin güvenlik açıkları, TCP / IP tabanlı ağlarda saldırı uygulama mekanizmaları, güvenli protokoller üzerinden IPSec, SSL, SSH ve kurumsal ağlarda kullanılan uygulama yazılımlarının açıkları hakkında temel eğitim sağlar. 

1

Kimler katılmalı?

BT Güvenlik Merkezi Personeli, Denetçiler, Siber Güvenlik Uzmanları, web sitesi veya Sistem Yöneticileri, Ağ Yöneticileri.

2

Önkoşullar

Ağların temel bilgisi.

3

Ders Müfredatı

• TCP / IP protokol yığını protokolleri
• TCP / IP yığınının farklı katmanlarının çalışma ilkeleri ve bu katmanları hedefleyen tehditler
• TCP / IP protokollerinin güvenlik açıkları ve azaltma teknikleri
• Ağ güvenliğini sağlamak için kullanılan teknikler, protokoller ve cihazlar
• Wireshark gibi paket yakalama yazılımı, paket analizi ve protokoller
• SSL, IPSec, VPN ve dijital sertifikalar gibi kavramlar
• Güvenlik Duvarı, IDS / IPS ve Proxy gibi ağ bileşenleri

4

Süre

2 gün

5

Faydaları

TCP / IP ağlarının güvenliği ile ilgili uygulamalı çalışmalar, katılımcılara zengin bilgi ve yetenekler kazandıracaktır. Katılımcılardan kurumlarının ağında güvenlik uygulamaları en iyi bir şekilde uygulamaları bekleniyor.

Built with Mobirise - Get more