Son Kullanıcılar İçin Bilgi Güvenliği Farkındalığı Eğitimi

Teknolojinin bilinçsiz ve problemli kullanımı, bilgi güvenliği tehditlerinin çeşitlenmesi gibi nedenler bilgi güvenliğini sağlamanın zorlaşmasına yol açmaktadır. Bu nedenle ulusal ve uluslararası düzeyde olmak üzere kişisel ve kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanması ve bilgi güvenliğiyle ilgili farkındalığın artırılması giderek daha önemli hale gelmektedir.

Bu gerekçeler doğrultusunda bu çalışmada bilgi güvenliği kavramıyla ilgili tanımlamaların, bilgi güvenliğinin kapsamının ve bilgi güvenliğiyle ilgili farkındalık durumunun incelenmesi, ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi güvenliği politikaları üzerine bir farkındalığın oluşturulması amaçlanmaktadır.

1

Kimler katılmalı?

Bilgi sistemleri kullanıcıları.

2

Önkoşullar

Yok.

3

Ders Müfredatı

• Bilgi güvenliğinde kullanıcının rolü
• Kullanıcının kurumsal Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine katkısı (BGYS)
• Bilgisayarlara erişim
• Şifre güvenliği
• E-posta güvenliği
• İnternete erişirken güvenlik
• Virüs koruması
• Depolama ortamının kurulumu, kullanımı ve imhası
• Dosya erişimi ve paylaşımı
• Bilgi yedekleme
• Sosyal mühendislik
• Bilgisayar olaylarında kullanıcı sorumlulukları 

4

Süre

3 Saat

5

Faydaları

Katılımcılar bilgi güvenliğinin temelleri hakkında bilgi sahibi olacak ve  kurumsal bilgi güvenliğinin önemi konusundaki farkındalıklarını ileri düzeye taşıyacaklar. Bir kuruma katkı sağlayan görev ve sorumluluklarını öğrenecekler. 

Built with Mobirise website templates