hizmetler

ISO 27001 Danışmanlık Hizmeti

Gelişmiş. Olgunlaşmış. Teslim etmeye hazır. Yeni bir ISO uygulamasını yönetmeniz gerekiyorsa mevcut uyumluluğunuzu da korumanız gerekir, uyumluluklarınızı sorunsuz hale getirmek için size yol göstereceğiz.

Kuruluşunuzun olası ihlalleri önlemek ve mevcut güvenlik kontrollerini kalifiye bir saldırgana karşı güçlendirmek için SecroMix ekibi, özel ağ altyapısını ve uygulamalarını hedefleyen çok aşamalı bir saldırı planına dayanan Sızma testi hizmetleri sunmaktadır.

ISO 27001:2013, bilgi güvenliği yönetim sistemleri (BGYS) için gizlilik, bütünlük ve bilgilerin mevcudiyetinin yanı sıra yasal uyumluluk sağlamak için bir çerçeve sağlayan uluslararası bir standarttır.

Red Team / Kırmızı Takım

Kırmızı ekipler, sistemlere saldırmak ve savunmaları kırmak konusunda uzman olan saldırgan güvenlik uzmanlarıdır.  Kırmızı ekip, siber güvenlik kontrollerinin üstesinden gelmek için rakip olarak hareket eden güvenlik uzmanlarından oluşur . Kırmızı takımlar genellikle sistem güvenliğini objektif bir şekilde değerlendiren bağımsız etik hackerlardan oluşur.

Varlıklara yetkisiz erişim sağlamak amacıyla insanlardaki, süreçlerdeki ve teknolojideki zayıflıkları bulmak için mevcut tüm teknikleri kullanırlar. Bu simüle edilmiş saldırıların bir sonucu olarak, kırmızı ekipler bir kuruluşun güvenlik duruşunu nasıl güçlendireceklerine dair önerilerde bulunur ve planlar yapar.

Sızma Testi / Penetrasyon Testi / Pentest Hizmeti

Sızma Testi / Penetrasyon Testi, şirketinizin bilişim sisteminin hacker saldırılarına karşı ne kadar korunduğunu kontrol etmeyi sağlayan testlerdir. Sızma testi / Penetrasyon testi şirketinizin bilişim faaliyetlerini sabote etmek amacıyla kötü niyetli kişiler tarafından yapılabilecek olası saldırıları önlemeye yarayan bir ön testtir. Bu test ile iç ve dış ağ sistemleri, veri tabanları, web ve mobil uygulamaları dahil tüm sistemin güçlü ve zayıf noktaları belirlenerek olası saldırılar gerçekleşmeden önüne geçilmeye çalışılır.

Kuruluşunuzun olası ihlallerini önlemek ve mevcut güvenlik kontrollerini kalifiye bir saldırgana karşı güçlendirmek için SecroMix ekibi, özel ağ altyapısını ve uygulamalarını hedefleyen çok aşamalı bir saldırı planına dayanan Sızma testi / Penetrasyon testi hizmetleri sunmaktadır.

Güvenlik Operasyon Merkezi (SOC)

SOC, tek bir pencerede bir BT altyapısının tüm güvenlik perspektifini gören ve yönetimini sağlamaktan başka bir şey değildir. Tehditleri etkin bir şekilde belirlemek ve böylece ortadan kaldırmak için gereken süreyi azaltmak için gerekli tüm bilgilere sahip olacaktır. Bu basitçe merkez noktasıdır, güvenlikle ilgili tüm bilgilerin çekirdeğidir. SOC, sürekli algılama, tehditler hakkında eyleme geçirilebilir istihbarat toplama, güvenlik açıklarını anlama ve hatta daha fazla rapor oluşturma yeteneği sağlar.

SOC yönetiminin ana amacı IT sistemlerine ait logları, SIEM veya başka log yönetim araçlarını kullanarak saldırı durumlarını araştırmak, gelen alarmları analiz etmek, daha önemlisi alarmların önem derecesini belirlemek ve aciliyetine göre sıralamak, saldırı vektörlerini belirlemek gibi zararlı olayları tespit edip en optimum şekilde güvenliği yönetmektir.

PCI / DSS Hizmeti

PCI DSS (Kartlı Ödeme Endüstrisi Veri Güvenlik Standardı), ödeme kartları endüstrisinin veri güvenliği standardıdır. Başka bir deyişle, bir hizmetin kart numarası, son kullanma tarihi ve CVV kodu gibi bilgileri bir şekilde kontrol etmesi durumunda karşılaması gereken kriterlerin bir listesini içeren dokümantasyondur.

ISO/IEC 15504 SPICE Hizmeti

ISO/IEC 15504 – SPICE (Software Process Improvement and Capability dEtermination) Yazılım Süreç İyileştirme ve Yetenek Düzeyinin Belirlenmesi olarak bilinen süreç değerlendirmesi için genel bir çerçevedir.

SPICE uluslararası standartlar çerçevesinde oluşturulmuştur. Esasen, ISO / IEC 15504, yazılım geliştirme projeleri için bir değerlendirme yapmak için bir rehberdir. Bu değerlendirme sürecinin bir tanımını, bir değerlendirme gerçekleştirme modelini, değerlendirme sürecinin bir parçası olarak kullanılabilecek araçların tanımını ve böyle bir değerlendirmenin başarısına katkıda bulunan faktörlerin tartışılmasını içerir.