KVKK Danışmanlık

KVKK Danışmanlık Hizmeti

KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunudur. Aynı zamanda bu kanunu işletebilmek ve süreçleri sürdürebilmek için KVKK kurumu hayatımıza girmiştir. Bu tarihten sonra denetimler başlayarak kişisel verilerin korunması konusunda ciddi adımlar atılmaya başlanmıştır. Uzun bir süredir tasarı halinde bekleyen KVKK kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Secromix, KVKK Danışmanlığı kapsamında işletmelerin ihtiyacına yönelik bilişim, hukuk ve insan kaynakları alanındaki uzmanları ile sürecin tüm detaylarında eş zamanlı hizmetler sunmaktadır.

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu‘nun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde başta Özel Hayatın Gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel veri işleyen Gerçek ve Tüzel Kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Kişisel Veri Koruma Kanunu’na uyumluluk sürecinde 3 önemli aşama bulunmaktadır.
1-Verbis kayıtlarının sağlanması ve idari tedbirlerin alınması (sözleşmeler ve açık rıza metinleri),
2-Firma çalışanlarına gerekli eğitimlerin verilmesi ve farkındalığın yaratılması,
3-Firmalar da oluşabilecek veri sızıntıların önüne geçilmesi için kapsamlı alt yapı analizi ile veri sınıflandırılması ve yetki matrisinin oluşturulmasıdır. Firmalara; firewall, proxy, siem, uba, mdm, dlp, ISO27001 gibi bilişim çözümlerinin entegre edilmesinde danışmanlık edebilecek düzeyde desteğin verilmesidir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kimleri kapsamaktadır ?

KVKK, ‘kişisel verileri işleyen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.’ demektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında

 • Veri ihlaline konu olma bakımından hak ehliyetine sahip olan bütün gerçek kişiler,
 • Limited Şirketler,
 • Anonim şirketler,
 • Tüm Üniversiteler,
 • Telefon şirketleri dahil tüm telekominikasyon şirketleri,
 • Kooperatifler,
 • Belediyeler,
 • Avukatlar,
 • Muhasebeciler ve Mali Müşavirler,
 • Devlet kurumları,
 • Özel okullar,
 • Medya kuruluşları, yazılı ve görsel ile internet siteleri, e ticaret siteleri bütün devlet kurumları gerçek kişiler kanun kapsamındadır.

Veri Sorumlusu: Kişisel Verileri Korunması Kanunu’nun belirttiği şekilde ilgili kurumda veri işleme politikasını, araç ve amaçlarını belirleyen; bu araçlarım kurulum ve yönetiminden sorumlu olan şirketin üst yönetiminde bulunan kişidir

daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Aradığınızı bulamadınız veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız var ya da teklif almak istiyorsunuz. Yandaki formu doldurun uzman danışmanlarımız en kısa zamanda size ulaşsın…

Hizmet Teklif Al