ISO/IEC 15504 – SPICE

ISO/IEC 15504 – SPICE Nedir?

ISO/IEC 15504 – SPICE (Software Process Improvement and Capability dEtermination) Yazılım Süreç İyileştirme ve Yetenek Düzeyinin Belirlenmesi olarak bilinen süreç değerlendirmesi için genel bir çerçevedir.

SPICE uluslararası standartlar çerçevesinde oluşturulmuştur. Esasen, ISO / IEC 15504, yazılım geliştirme projeleri için bir değerlendirme yapmak için bir rehberdir. Bu değerlendirme sürecinin bir tanımını, bir değerlendirme gerçekleştirme modelini, değerlendirme sürecinin bir parçası olarak kullanılabilecek araçların tanımını ve böyle bir değerlendirmenin başarısına katkıda bulunan faktörlerin tartışılmasını içerir.

Bu standardın amacı, yazılım süreçlerinin, doğru, etkin ve verimli olarak planlanması, kullanılması, projelerin; tüm aşamalar boyunca, izlenebilir ve ölçülebilir nitelikte olmasının sağlanmasıdır.

ISO / IEC daha spesifik standartlara referans yapar, ancak bunları ayarlamaz. SPICE standardı, bir kuruluşun yönetim ve süreç tanım yapılarına özellikle vurgu yaparak, bir yazılım geliştirme projesinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için tercih edilen sırayı açıklamayı amaçlamaktadır. ISO / IEC 15504’ün nihai hedefi, bir teknoloji organizasyonunda, hedeflerin ve programların elde edilmesine yardımcı olacak titiz bir tanımlamaya dayanan süreç iyileştirmesini sağlamaktır.

ISO / IEC 15504, iki boyuta bölünmüş bir referans modeli etrafında düzenlenmiştir: a) süreç boyutu ve b) yetenek boyutu. Süreçler 5 kategoriye ayrılır:

  • müşteri-tedarikçi,
  • mühendislik,
  • destek,
  • yönetim
  • organizasyon.

Süreçler ayrıca, 0 ile 5 arasında numaralandırılan kabiliyet seviyeleri olarak tanımlanır, burada 0, tamamlanmamış bir prosesi, 1 gerçekleştirilmiş bir işlemi ve bunun gibi seviye 5 e kadar optimizasyon eşitliğine kadar devam eder. Süreç yetenekleri ayrıca K.x kodlu işlem özniteliklerini de edinebilir, burada K kabiliyet seviyesi (gerçekleştirilen işlem için 1, yönetilen süreç için 2 ve benzeri) ve x belirli bir ilgili öznitelikle ilişkili bir sayıdır, böylece 2.1 performans yönetimini temsil eder 2.2, iş ürün yönetimini temsil eder.

daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var?

Aradığınızı bulamadınız veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız var ya da teklif almak istiyorsunuz. Yandaki formu doldurun uzman danışmanlarımız en kısa zamanda size ulaşsın…

Hizmet Teklif Al