Sızma Testi ve Nesnelerin İnterneti (IoT): Artan Tehditler, Yeni Savunma Stratejileri

Secromix_Pentest_ve_IoT

Nesnelerin İnterneti (IoT), internete bağlanabilen ve birbirleriyle iletişim kurabilen cihazların ağından oluşmaktadır. Akıllı ev aletleri, giyilebilir cihazlar, endüstriyel kontrol sistemleri ve daha fazlasını içeren geniş bir yelpazeyi kapsar. IoT, hayatımızı birçok yönden kolaylaştırıyor ve daha verimli hale getiriyor.

Ancak, IoT cihazlarının artan kullanımı, siber güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor. Bu cihazlar, saldırganlar tarafından ele geçirilerek çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Bu amaçlar arasında, kişisel verilerin çalınması, kimlik hırsızlığı, fidye yazılımı saldırıları ve botnet’lerin oluşturulması yer alır.

IoT’nin Sızma Testi Açısından Önemi

IoT cihazları, geleneksel IT sistemlerine kıyasla farklı güvenlik riskleri barındırmaktadır. Bu cihazlar genellikle küçük boyutludur ve sınırlı işlem gücüne sahiptir. Bu durum, IoT cihazlarını siber saldırılara karşı daha savunmasız hale getirmektedir.

IoT cihazlarındaki verilerin sızdırılması, siber suçlulara hassas verilere erişim sağlayabilir, kritik altyapıları bozabilir ve hatta fiziksel hasara yol açabilir. Bu nedenle, IoT cihazlarının güvenliğini sağlamak ve siber saldırılara karşı korumak kritik önem taşımaktadır.

IoT’de Ortaya Çıkan Tehditler ve Zafiyetler

IoT cihazları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli yeni tehditler ve zafiyetler ortaya çıkarmaktadır:

 • Zayıf kimlik doğrulama ve yetkilendirme: Birçok IoT cihazı, zayıf şifreler veya varsayılan kimlik bilgileri gibi yetersiz kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmaları kullanmaktadır. Bu durum, siber suçluların bu cihazlara kolayca erişmesine ve kontrol etmesine olanak sağlayabilir.
 • Verilerin şifrelenmemesi veya Güvenli olmayan iletişim: Birçok IoT cihazı, veri aktarımında şifreleme veya diğer güvenlik protokolleri kullanmamaktadır. Bu durum, siber suçluların veri paketlerini ele geçirerek hassas bilgilere erişmesine veya cihazları kontrol etmesine olanak sağlayabilir.
 • Güncelleme eksikliği: Birçok IoT cihazı, güvenlik açıklarını ve hataları gideren yazılım güncellemeleri almamaktadır. Bu durum, siber suçluların bu açıkları sömürerek cihazları ele geçirmesine olanak sağlayabilir.
 • Fiziksel güvenlik eksikliği: Birçok IoT cihazı, fiziksel saldırılara karşı yeterince korunmamaktadır. Bu durum, siber suçluların cihazları çalarak veya manipüle ederek verileri ele geçirmesine veya cihazları kontrol etmesine olanak sağlayabilir.

IoT Cihazlarını Sızma Testi Yapmak İçin Teknikler ve Araçlar

IoT cihazlarını sızma testi yapmak için çeşitli teknikler ve araçlar kullanılabilir. Bu tekniklerden bazıları şunlardır:

 • Ağ Keşfi ve Tarama: Ağ keşfi ve tarama, bir ağdaki IoT cihazlarını belirlemek ve bunların açık portlarını ve hizmetlerini bulmak için kullanılan bir tekniktir. Bu teknik, port tarayıcıları, ağ tarayıcıları ve paket analizörleri gibi araçlar kullanılarak gerçekleştirilir.
 • Güvenlik Açığı Tarama: Güvenlik açığı taraması, IoT cihazlarında bilinen güvenlik açıklarını bulmak için kullanılan bir tekniktir. Bu teknik, otomatik tarayıcılar veya manuel tarama araçları kullanılarak gerçekleştirilir.
 • Penetrasyon Testi: Penetrasyon testi, siber suçluların kullandığı yöntemleri taklit ederek IoT cihazlarında güvenlik açıklarını bulmak için yapılan bir test yöntemidir. Bu test, deneyimli güvenlik uzmanları tarafından gerçekleştirilir.
 • Sosyal Mühendislik: Sosyal mühendislik, insan hatasını kullanarak IoT cihazlarına erişim elde etmek için kullanılan bir tekniktir. Bu teknik, kimlik avı e-postaları, sahte web siteleri ve diğer aldatma taktikleri kullanılarak gerçekleştirilir.
 • Fiziksel Test: Fiziksel test, IoT cihazlarının fiziksel güvenliklerini değerlendirmek için kullanılan bir test yöntemidir. Bu test, cihazların çalınmaya veya manipüle edilmeye karşı ne kadar dirençli olduğunu değerlendirmek için gerçekleştirilir.

Bu tekniklerin her birinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. En uygun teknik, IoT cihazlarının türüne, kullanımına ve kritiklik düzeyine bağlı olarak seçilmelidir.

Sızma testi için kullanılan araçlar da çeşitlidir. Bazı yaygın araçlar şunlardır:

 • Nmap: Nmap, ağ taraması ve tarama için kullanılan popüler bir araçtır.
 • Nessus: Nessus, güvenlik açığı taraması için kullanılan popüler bir araçtır.
 • Metasploit: Metasploit, penetrasyon testi için kullanılan popüler bir araçtır.
 • Aircrack-ng: Aircrack-ng, kablosuz ağ güvenliğini test etmek için kullanılan popüler bir araçtır.
 • Kali Linux: Kali Linux, sızma testi için önceden yüklenmiş çeşitli araçlara sahip bir Linux dağıtımıdır.

Sızma testi, IoT cihazlarının güvenliğini sağlamanın ve siber saldırılara karşı hazırlıklı olmanın önemli bir parçasıdır. Secromix Siber Güvenlik ile birlikte çalışarak, IoT cihazlarınızın güvenliğini sağlayabilir ve siber riskleri en aza indirebilirsiniz.

IoT Cihazlarının Sızma Testi Sonuçlarını Değerlendirmek ve Raporlamak için Kullanılan Kriterler ve Standartlar

IoT cihazlarının sızma testi sonuçlarını değerlendirmek ve raporlamak için çeşitli kriterler ve standartlar kullanılabilir. Bu kriterler ve standartlar şunlardır:

 • CVSS (Common Vulnerability Scoring System): Bilgisayar sistemlerindeki güvenlik açıklarının ciddiyetini değerlendirmek için kullanılan açık bir standarttır. Bu sistem, bağımsız, kapsamlı ve nesnel bir çerçeve sağlayarak farklı kaynaklardan gelen güvenlik açığı bilgilerinin karşılaştırılmasını ve önceliklendirilmesini kolaylaştırır.
 • CWE (Common Weakness Enumeration): CWE, yazılım güvenlik açıklarını sınıflandırmak için kullanılan bir standarttır.
 • NIST Cybersecurity Framework (Siber Güvenlik Çerçevesi): NIST Siber Güvenlik Çerçevesi, organizasyonların siber riskleri yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir çerçevedir.
 • Saldırı vektörleri: Sızma testi, hangi saldırı vektörlerinin kullanılabileceğini ve bu saldırıların ne kadar kolay gerçekleştirilebileceğini değerlendirmelidir.
 • Saldırı etkisi: Sızma testi, bir saldırının ne kadar ciddi olabileceğini ve saldırının sistem üzerinde ne gibi etkileri olabileceğini değerlendirmelidir. Bu değerlendirme, çalınan verilerin hassasiyeti, sistemin kullanılabilirliğinin kaybedilmesi ve itibar kaybı gibi faktörleri içerebilir.
 • Risk seviyesi: Sızma testi sonuçlarına göre, tespit edilen zafiyetlerin risk seviyesi belirlenmelidir. Bu seviye, zafiyetin istismar edilme olasılığı ve etkisine göre yüksek, orta veya düşük olarak sınıflandırılabilir.
 • Öneriler: Sızma testi raporu, tespit edilen zafiyetleri gidermek için öneriler içermelidir. Bu öneriler, güvenlik yamalarının uygulanması, kimlik doğrulama mekanizmalarının güçlendirilmesi ve verilerin şifrelenmesi gibi önlemleri içerebilir. Rapor, net bir şekilde yazılmış ve teknik olmayan kitle tarafından da anlaşılır olmalıdır.

IoT Sızma Testlerinde Karşılaşılan Zorluklar

IoT, hayatımızın her alanını kapsamaya başladıkça, beraberinde siber güvenlik açısından artan riskler de getirmektedir. Bu riski en aza indirmek için sızma testi, IoT cihazlarının güvenliğini değerlendirmek ve olası zafiyetleri ortaya çıkarmak için kritik bir yöntemdir.

Sızma testi sıklığı, IoT cihazlarının kullanımına ve kritiklik düzeyine bağlı olarak değişir. Genellikle yılda en az bir kez sızma testi yapılması önerilir. Bu testlerin maliyeti, testin kapsamına ve kullanılan tekniklere göre değişkenlik gösterebilir. Ancak, IoT cihazlarının sızma testleri, geleneksel IT sistemlerine kıyasla daha düşük maliyetli olma eğilimindedir. IoT cihazlarının sızma testinde geleneksel bilgi işlem cihazlarına kıyasla bazı zorluklar vardır. Bu zorluklar şunlardır:

 • Karmaşıklık: IoT cihazları, çeşitli işletim sistemleri, protokoller ve donanımlar kullanabilir. Bu durum, sızma testinin karmaşıklığına neden olur.
 • Fiziksel erişim: Bazı IoT cihazlarına fiziksel erişim zor olabilir. Bu durum, sızma testini zorlaştırabilir.
 • Kısıtlı kaynaklar: Birçok IoT cihazı, sınırlı işlem gücü ve belleğe sahiptir. Bu durum, sızma testi araçlarının kullanımını sınırlayabilir.

Secromix Siber Güvenlik ile IoT Güvenliğini Sağlayın

Secromix Siber Güvenlik, IoT cihazları için özel olarak tasarlanmış sızma testi hizmetleri sunmaktadır. Deneyimli güvenlik uzmanlarımız, IoT cihazlarının keşfini ve envanterini gerçekleştirir, otomatik ve manuel sızma testi tekniklerini kullanarak güvenlik açıklarını tespit eder, değerlendirir ve riski azaltmak için önerilerde bulunur.

Şirketinizin IoT altyapısını güvence altına almak ve siber saldırılara karşı hazırlıklı olmak için Secromix Siber Güvenlik ile iletişime geçin. Uzmanlarımız, ihtiyaçlarınıza özel olarak tasarlanmış sızma testi hizmetleri sunarak IoT güvenliğinizi en üst seviyeye çıkarmanıza yardımcı olur.

Sızma testi, IoT cihazlarının güvenliğini sağlamanın ve siber saldırılara karşı hazırlıklı olmanın önemli bir parçasıdır. Secromix Siber Güvenlik ile birlikte çalışarak, IoT cihazlarınızın güvenliğini sağlayabilir ve siber riskleri en aza indirebilirsiniz. Nesnelerin İnterneti (IoT), hayatımızın birçok alanında devrim yaratmaktadır. IoT, hayatımızı kolaylaştırsa da siber güvenlik risklerini de beraberinde getirmektedir. IoT cihazlarının sızma testi, bu riskleri azaltmanın ve güvenliği sağlamanın en etkili yöntemlerinden biridir. Bu yazıda, IoT’nin sızma testi açısından yarattığı tehditleri ve zafiyetleri, sızma testi tekniklerini ve araçlarını, test sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanmasını ele aldık.