ISO 27001 Bilgi Güvenli Yönetim Sisteminin Faydaları

Kuruluşlarda ISO27001 sayesinde bilgi güvenliğinin sistematik olarak yönetilmesinin, bireyler, kuruluşun kendisi, fiziksel ve sanal tüm çevresi için bir çok faydası bulunmaktadır. Bu faydaları aşagıdaki gibi tanımlayabiliriz;

 • Belirlenen, işlenen ve yönetilen güvenlik riskleri sayesinde risk farkındalığı oluşturulması,
 • Güncel bilgi güvenliğine dayalı varlık ve risk yönetimi,
 • Proseslerin ve sorumlulukların net bir şekilde belirlenerek şeffaflığın sağlanması,
 • Kurumsal prestijin ve güvenilirliğin artması,
 • Önlenmiş riskler sayesinde indirgenmiş zarar,
 • Kurumsal bilgi güvenliği ve gizliliği kültürünün oluşması, gelişmesi ve sürdürülmesi,
 • Müşteri denetimlerine gerek duyulmaması,
 • Rekabet avantajı,
 • Karşılıklı yorumlanabilirlik,
 • Kurumun, varlıkların ve paydaşların korunması,
 • Müşteri güveni ve memnuniyeti sağlanması,
 • Uluslararası standartlara ve yerel yasal şartlara uyum,
 • Bilgi güvenliğine dayalı iş sürekliliğinin sağlanması,
 • Bilgi güvenliğine dayalı etkin insan kaynakları yönetimi,
 • Bilgi güvenliğine dayalı erişim ve yetkilendirme kontrollerinin sağlanması,
 • Bilgi güvenliği kapsamında tedarikçilerin ve diğer 3.Tarafların kontrol altında tutulması.
 • Bilgi güvenliği kapsamında fiziksel ve çevresel güvenliğin sağlanması,
 • Bilgi Güvenliği Olaylarının ve Bilgi Güvenliği İhlal Olaylarının etkili şekilde yönetilmesi.