Kuruluşlarda ISO27001 sayesinde bilgi güvenliğinin sistematik olarak yönetilmesinin, bireyler, kuruluşun kendisi, fiziksel ve sanal tüm çevresi için bir çok faydası bulunmaktadır. Bu faydaları aşagıdaki gibi tanımlayabiliriz;

 • Belirlenen, işlenen ve yönetilen güvenlik riskleri sayesinde risk farkındalığı oluşturulması,
 • Güncel bilgi güvenliğine dayalı varlık ve risk yönetimi,
 • Proseslerin ve sorumlulukların net bir şekilde belirlenerek şeffaflığın sağlanması,
 • Kurumsal prestijin ve güvenilirliğin artması,
 • Önlenmiş riskler sayesinde indirgenmiş zarar,
 • Kurumsal bilgi güvenliği ve gizliliği kültürünün oluşması, gelişmesi ve sürdürülmesi,
 • Müşteri denetimlerine gerek duyulmaması,
 • Rekabet avantajı,
 • Karşılıklı yorumlanabilirlik,
 • Kurumun, varlıkların ve paydaşların korunması,
 • Müşteri güveni ve memnuniyeti sağlanması,
 • Uluslararası standartlara ve yerel yasal şartlara uyum,
 • Bilgi güvenliğine dayalı iş sürekliliğinin sağlanması,
 • Bilgi güvenliğine dayalı etkin insan kaynakları yönetimi,
 • Bilgi güvenliğine dayalı erişim ve yetkilendirme kontrollerinin sağlanması,
 • Bilgi güvenliği kapsamında tedarikçilerin ve diğer 3.Tarafların kontrol altında tutulması.
 • Bilgi güvenliği kapsamında fiziksel ve çevresel güvenliğin sağlanması,
 • Bilgi Güvenliği Olaylarının ve Bilgi Güvenliği İhlal Olaylarının etkili şekilde yönetilmesi.