WAF ve Saldırı Önleme Sistemi (IPS)

WAF, web uygulamaları ile kullanıcılar arasında durur ve uygulamaya veya kullanıcılara ulaşmadan önce HTTP iletişimini analiz eder. Bir risk algıladığında, trafiği engeller ve kötü niyetli aktörün siteden hassas bilgiler çalmak için yapabileceği tüm istekleri reddeder.

WAF ve Saldırı Önleme Sistemi (IPS) Read More »