Otomatik Siber Güvenlik Risk Değerlendirmesi

Siber risk nedir?

Risk, itibar veya finansal kayıp olasılığıdır ve sıfır, düşük, orta ve yüksek düzey arasında ölçeklendirilebilir. Bir risk güvenlik açığı değerlendirmesini besleyen üç faktör şunlardır:

 1. Tehdit nedir?
 2. Sistem ne kadar savunmasız?
 3. İhlal edilirse veya kullanılamaz hale getirilirse itibar veya mali zarar ne kadar olur?

Risk değerlendirmeleri yeni değildir, bilgi güvenliği alanında çalışıyorsanız, risk yönetimi işin içinde mutlaka vardır. Kuruluşlar iş yapmak için bilgi teknolojisine ve bilgi sistemlerine daha fazla güvendikçe, daha önce var olmayan riskler de dahil olmak üzere doğal riskler artar. Herhangi bir kuruluş için risk yönetimi stratejisinin ve veri koruma çabalarının çok önemli bir parçasıdır.

Siber risk değerlendirmesi nedir?

Siber risk değerlendirmeleri NIST tarafından tanımlanmıştır. Siber risk değerlendirmesinin birincil amacı, karar vericilere bilgi vermek ve uygun risk yanıtlarını desteklemektir. Ayrıca, yöneticilerin ve direktörlerin güvenlikle ilgili bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmaktır.

Bilgi güvenliği risk değerlendirme süreci aşağıdaki sorulara verilen cevaplar ile ilgilidir:

 1. Kuruluşunuzun en önemli bilgi teknolojisi varlıkları nelerdir?
 2. Kötü amaçlı yazılım, siber saldırı veya insan hatası olsun, hangi veri ihlali işimiz üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir? (Müşteri bilgilerini düşünerek)
 3. Kuruluşunuza yönelik ilgili tehditler ve tehdit kaynakları nelerdir?
 4. İç ve dış güvenlik açıkları nelerdir?
 5. Bu güvenlik açıklarından yararlanılırsa bunun etkisi nedir?
 6. Saldırı olasılığı nedir?
 7. Hangi siber saldırılar, tehditler veya güvenlik olayları, işletmenin çalışma yeteneğini etkileyebilir?
 8. Kuruluşun almakta rahat olduğu risk düzeyi nedir?

Bu soruları cevap bulunduğu takdirde, neyi koruyacağınıza karar verebileceksiniz. Bu, riski azaltmak için BT güvenlik kontrolleri ve veri güvenliği stratejileri geliştirebileceğiniz anlamına gelir.

Neden bir siber risk değerlendirmesi yapmalı?

 • Uzun vadeli maliyetlerin azaltılması
 • Gelecekteki değerlendirmeler için bir siber güvenlik risk değerlendirme şablonu sağlar
 • Daha iyi organizasyon bilgisi
 • Veri ihlallerinden kaçın
 • Yasal sorunlardan kaçının
 • Uygulama kesintilerinden kaçının
 • Veri kaybı

Bunun ötesinde, siber risk değerlendirmeleri, bilgi riski yönetimi ve herhangi bir kuruluşun daha geniş risk yönetimi stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Siber risk değerlendirmesini kim yapmalıdır?

Organizasyonel şeffaflık, kapsamlı bir siber risk değerlendirmesinin anahtarıdır.

Küçük işletmeler, şirket içinde eksiksiz bir iş yapacak doğru kişilere sahip olmayabilir ve değerlendirmeyi üçüncü bir tarafa yaptırmaları gerekecektir.

Siber risk değerlendirmesi nasıl yapılır

 • Bilgi değerini belirlemek,
 • Varlıkları tanımlayın ve önceliklendirmek,
 • Siber tehditleri belirlemek,
 • Güvenlik açıklarını belirlemek,
 • Kontrolleri analiz edip yeni kontroller uygulama,
 • Çeşitli senaryoların olasılığını ve etkisini yıllık bazda hesaplama,
 • Önleme maliyetine karşı bilgi değerine göre riskleri önceliklendirme,
 • Sonuçları risk değerlendirme raporunda belgelemek.

İşletmeniz siber saldırı riski altında mı?

Secromix olarak, işletmenizi veri ihlallerinden koruyabilir, sızma testi ile sistemlerinizin zafiyetlerini tespit edebilir ve tüm tedarikçilerinizin güvenlik duruşunu sürekli olarak izlemenize yardımcı olabiliriz.

İşletmeniz bir güvenlik ihlali riski altında mı, bizimle iletişime geçerek risk değerlendirmesini ölçebilirsiniz.