Sızma Testini Neden, Ne Zaman ve Ne Sıklıkta Yapmalısınız?

Sızma testi, sisteme karşı kötü niyetli olmayan bir profesyonel tarafından gerçekleştirilen olası bir siber saldırı simülasyonudur. Bu tür testlerin temel amacı, herkesten önce istismar edilebilir güvenlik açıklarını bulmaktır.

Sızma testi, tüm çıktıları açıklayan ve detaylandıran resmi bir belgenin sunulmasıyla son bulur. Bu belge en az iki ana bölümden oluşmalıdır: Test edenin veya test edenlerin süreci ve bulguları üst düzeyde açıkladığı bir yönetici özeti ve daha derinlemesine ayrıntıların açıklanabileceği teknik bir özet.

SIZMA Testinin Artıları ve Eksileri

Günümüzde her ölçekteki şirketin bir ağ ve internet varlığı olması saldırganların dünya çapındaki şirketlerle etkileşim kurmasını kolaylaştırdı. Bir siber saldırı, bir şirkete sadece ekonomik olarak değil, birçok yönden zarar verebilir. Bir kuruluşun markası, itibarı ve hatta fikri mülkiyeti etkilenebilir.

Sızma testi , bir kuruluşun daha sağlam ve güvenilir bir güvenlik duruşu oluşturmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte, her zaman sızma testi faydalı olmamaktadır, bu nedenle tüm şirketler sızma testi yapmamalıdır. Sızma testinin şirketiniz için bir değeri olup olmayacağını değerlendirmek önemlidir.

8 Başlıkta Siber Güvenliğin Önemi

Sızma testinin potansiyel faydaları:

  • Olası güvenlik açıklarını saldırgandan önce tespit etmek
  • Bir ağ veya bilgisayar programındaki olası güvenlik açıklarını belirleme
  • Güvenlik ekiplerinin güvenlik açıklarını azaltmasına ve saldırılar için bir kontrol mekanizması oluşturmasına yardımcı olabilecek bilgiler sağlamak.

Potansiyel dezavantajları:

  • Sızma testi kötü tasarlanmış veya yürütülmüşse, genel olarak şirkete daha fazla zarar verebilecek kritik hizmetlerde kesintiler oluşmasına neden olması
  • Genellikle işletmeler için hayati önem taşıyan eski sistemler üzerinde sızma testleri gerçekleştirmek oldukça zor olması

Sızma Testini Ne Zaman Yapmalısınız?

Bazı şirketler, bir ağ veya sistemde sızma testini çok erken başlatma hatasına düşer. Bir sistem veya ağda, sürekli olarak değişiklikler meydana gelir ve bu süreçte çok erken sızma testi yapılırsa, gelecekteki olası güvenlik açıklarını yakalayamayabilir. Genel olarak, sistem artık sürekli değişim durumunda olmadığında, sistem üretime alınmadan hemen önce sızma testi yapılmalıdır. Herhangi bir sistemi veya yazılımı üretime almadan önce test etmek idealdir. Şirketler ayrıca, bir proje son teslim tarihini veya bütçesini aştığı için bu en iyi bahsettiğimiz pratiği takip etmekte başarısız olabilir. 

2021 Yılında Ortaya Çıkan 5 Siber Güvenlik Trendi

Sızma Testini Ne Sıklıkta Yapmalısınız?

Sızma testi tek seferlik bir süreç değildir. Ağlar ve bilgisayar sistemleri dinamiktir ve çok uzun süre aynı yapıda kalmazlar. Zaman geçtikçe yeni yazılımlar devreye alınır, değişiklikler yapılır ve bunların test edilmesi veya yeniden test edilmesi gerekir.

Bir şirketin sızma testine ne sıklıkla yapması gerektiği, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır:

  • Şirket büyüklüğü. Daha fazla çevrimiçi varlığı olan daha büyük şirketlerin, daha fazla saldırı vektörüne sahip olacakları ve tehdit aktörleri için daha hızlı hedefler olabilecekleri için sistemlerini sıklıkla test etmelidir.
  • Bütçe. Sızma testleri pahalı olabilir, bu nedenle daha küçük bütçeye sahip bir kuruluş sızma testini daha az gerçekleştirebilir. Fon eksikliği, örneğin sızma testini iki yılda bir ile sınırlayabilirken, daha büyük bir bütçe daha sık ve kapsamlı test yapılmasına izin verebilir.
  • Yönetmelikler, yasalar ve uygunluk. Sektöre bağlı olarak, çeşitli yasalar ve düzenlemeler , kuruluşların sızma testi de dahil olmak üzere belirli güvenlik görevlerini gerçekleştirmesini gerektirebilir.
  • Altyapı: Bazı şirketler yüzde 100 bulut ortamına sahip olabilir ve bulut sağlayıcısının altyapısını test etmesine izin verilmeyebilir. Sağlayıcı zaten dahili olarak sızma testleri yapabilir.
2021 Yılında Yaşanan Veri Sızıntıları

SECROMİX SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ

Doğal olarak, davetsiz bir misafir iyi kilitlenmiş bir kapıyı açmak için aylar harcamak istemez, ancak güvenliğin öncelikli olmadığı bilgi sistemlerinde zayıf noktaları ve güvenlik açıklarını arayacaktır. Küçük gibi görünen güvenlik açıkları büyük sorunlarına neden olabilir ve sisteminizin tehlikeye girmesine neden olabilir. Bu sorunları ortadan kaldırmanın ve azaltmanın en iyi yolu sızma testleri (pentest / Penetration Test) yaptırmaktır.

Şirket veya firmanızın olası tehlike, ihlalleri önlemek ve mevcut güvenlik kontrollerini her bir saldırgana karşı güçlendirmek ve savunmasını en üst düzeye çıkartmak için SecroMix ekibi, özel ağ altyapısını ve uygulamalarını hedefleyen çok aşamalı bir saldırı planına dayanan Sızma testi hizmetleri vermektedir.