Siber Tehdit İstihbaratı Nedir?

online troll, cyber bullying, hater-5268149.jpg

Tehdit istihbaratı, uygulamaları ve sistemleri hedef alan tehditlerle ilgili bilgileri toplama, işleme, analiz etme ve dağıtmaya yönelik sürekli faaliyet olarak tanımlanır. Bu bilgiler, herhangi bir sayıda kaynaktan gerçek zamanlı olarak toplanır. Tehdit istihbaratı genellikle tek bir veritabanında toplanır ve güvenlik uzmanlarına kötü aktörler tarafından kullanılan güvenlik açıkları ve aktif tehditler hakkında merkezi bir bilgi kaynağı sağlar.

Siber güvenlik, tehdit istihbaratından, tehditleri izlemek yerine saldırılarla mücadele etmesi bakımından farklıdır. Siber güvenliğin amacı, hayati ağları, uygulamaları, cihazları ve verileri yetkisiz erişime veya siber saldırıya karşı korumaktır. Siber güvenlik önlemleri, izinsiz girişleri önlemek amacıyla yeni saldırı vektörlerinin önüne geçmeye çalışır. Güvenlik uzmanları ayrıca, herhangi bir hasarı olabildiğince çabuk azaltmak amacıyla saldırılara yanıtlar geliştirir.

Tehdit istihbaratı nedir?

Siber tehdit istihbaratı, siber tehditlerle ilgili belirli, eyleme geçirilebilir bilgileri elde eden genel bir terimdir. İstihbaratın kapsamlılığına bağlı olarak, bu bilgi, nereden geldiği, kim tarafından kodlandığı, kim tarafından değiştirildiği, nasıl iletildiği, ne tür bir hasar verdiği, hangi ilişkilere sahip olduğu gibi belirli bir tehdide ilişkin her ayrıntıyı içerebilir.

Tehdit istihbaratı, belirli kötü amaçlı yazılım göstergelerine ek olarak, siber saldırganların kullandığı araç ve taktiklerin yanı sıra belirli saldırı türlerine ilişkin ayrıntıları ve potansiyel riskler ve yeni risk kaynakları hakkında dinamik bilgileri de içerir.

4 Maddede Sızma Testinin Önemi


Bilgi ve zeka arasındaki fark nedir?

Güvenlik duvarı günlükleri, SIEM çözümleri ve diğer güvenlik araçları gibi çeşitli kaynaklardan gelen bilgi ve uyarılar, güvenlik ekiplerine birlikte çalışacakları çok fazla veri sağlar. Ancak bağlam olmadan, bu bilgi yalnızca ham veridir.

Örnek olarak, günlük veya haftalık bir programa göre yenilenen, bilinen kimlik avı sitelerinin bir listesine veya beslemesine sahip olabilirsiniz. Bu bilgi olurdu. Bu bilgileri alabilir ve bilinen kimlik avı sitelerini kullanıcılar ziyaret etmeden önce otomatik olarak engellemek için kullanabilirsiniz. Ancak kimlik avı siteleri birkaç saat veya dakika içinde görünebilir ve kaybolabilir, bu nedenle bu tür bir liste meşru tehditleri kolayca gözden kaçırabilirken, listenin yayınlanmasından bu yana temizlenen, şimdi iyi durumda olan web sitelerini engeller.

Doğru bağlamla, daha eksiksiz bir resim elde edersiniz. Bilinen tehditlerin düzenli olarak güncellenen bir beslemesi yerine, aynı zamanda geçmiş verileri ve veri nesneleri arasındaki ilişkileri de alırsınız. Bilgiyi eyleme geçirilebilir tehdit istihbaratına dönüştüren şey bağlamdır.


Tehdit istihbaratı neden önemlidir?

Etkili tehdit istihbaratının faydaları çoktur. Yalnızca mevcut, gelişen ve ortaya çıkan tehditleri tespit etmeye yardımcı olmakla kalmaz, tehdit istihbaratı gelecekteki tehdit kaynaklarını ve gelecekteki saldırı türlerini tahmin etmeye de yardımcı olabilir ve işletmelere güçlü risk yönetimi politikaları uygulama yetkisi verir.

Siber güvenlikle ilgili olsun ya da olmasın, her büyüklükteki işletme, çeşitli güvenlik sorunlarıyla karşı karşıyadır. Siber suçlular, ağları ihlal etmek ve verileri çalmak için yenilikçi yollar denemektedir. Ek olarak, güvenli bir duruş sağlamak için, belirli bir ağda geçen bağlantı, iletişim ve veri türleri etrafındaki veri dağlarını gözden geçirmek ve hangi ayrıntıların anlamlı, hangilerinin yanlış alarm olduğunu belirlemek gerekir.

2022 Yılında En Dikkat edilmesi Gereken Siber Tehditler

Doğru türde bir siber tehdit istihbaratı çözümü bu sorunları çözebilir. Makine öğrenimini kullanan bir tehdit istihbaratı çözümü, verilerin toplanmasını ve analizini otomatikleştirebilir, farklı veri noktalarını harmanlayabilir ve ilişkilendirebilir, farklı bağlamsal faktörleri hesaba katabilir ve hangi ayrıntılara öncelik verileceği konusunda mantıklı seçimler yapabilir. Bu süreç, analistler, yöneticiler ve diğer siber güvenlik personeli üzerindeki yükün çoğunu etkin bir şekilde hafifletebilir, tehdit algılama ve önlemenin doğruluğunu ve genel olarak daha fazla siber direnci artırabilir.

Tehdit istihbaratı çözümleri, ortaya çıkan veya mevcut tehdit aktörleri ve çeşitli kaynaklardan gelen tehditler hakkında ham veriler toplar. Bu veriler daha sonra otomatikleştirilmiş güvenlik kontrol çözümleri tarafından kullanılabilecek bilgileri içeren tehdit istihbaratı beslemeleri ve yönetim raporları üretmek için analiz edilir ve filtrelenir. Bu tür güvenliğin birincil amacı, kuruluşları gelişmiş kalıcı tehditler , sıfır gün tehditleri ve açıklardan yararlanma riskleri ve bunlara karşı nasıl korunacakları konusunda bilgilendirmektir.

İyi uygulandığında, tehdit istihbaratı aşağıdaki hedeflere ulaşılmasına yardımcı olabilir:

  • Yöntemler, güvenlik açıkları, hedefler ve kötü aktörler de dahil olmak üzere, genellikle çok büyük tehdit hacmiyle güncel kaldığınızdan emin olun.
  • Gelecekteki siber güvenlik tehditleri konusunda daha proaktif olmanıza yardımcı olun.
  • Liderleri, paydaşları ve kullanıcıları, işle ilgili olabilecek en son tehditler ve etkileri hakkında bilgilendirin.


Farklı tehdit istihbarat türleri nelerdir?

Tehdit istihbaratı tipik olarak üç alt kategoride sınıflandırılır:

  • Stratejik

Stratejik tehdit istihbaratı, tipik olarak, paydaşlar, yönetim kurulu üyeleri, haberler ve medya vb. gibi teknik olmayan bir kitle için ideal olan üst düzey bir analiz içerir. Stratejik tehdit istihbaratının amacı, tehditler arasındaki daha geniş eğilimleri anlamak ve dikkate almaktır. Stratejik tehdit istihbarat verilerinin çoğu, herkesin erişebileceği açık kaynaklardan gelir.

  • Taktik

Taktiksel tehdit istihbaratı, olağandışı trafik, artan veya olağandışı dosya ve indirme etkinliği, olağandışı oturum açma etkinliği vb. gibi güvenlik ihlali göstergelerini (IOC’ler) vurgular.  Bu tür, tehdit istihbaratının en temel biçimidir ve hızla eski haline gelebilmesine rağmen kolayca oluşturulabildiğinden genellikle otomatikleştirilir.

  • operasyonel

Operasyonel tehdit istihbaratı, belirli siber saldırılar hakkında daha spesifik, ayrıntılı teknik bilgileri ifade eder. Saldırıyı kimin başlattığı, tam olarak nasıl ve ne zaman, tam zaman çizelgesinin nasıl göründüğü vb. soruları yanıtlayarak bir saldırının tam resmini anlamayı amaçlar. Güvenlik ekipleri, geçmiş veya devam eden bir saldırının nüanslarını incelerse, saldırganlara ve yöntemlerine ve ayrıca kuruluşun bu tehditleri daha etkili bir şekilde ele almak için ne yapması gerektiğine ilişkin değerli bilgiler edinebilir.

Sızma Testi Nedir? Sızma Testinin Önemi 2022


Kullanım Durumları

Tehdit istihbaratı için birçok kullanım örneği olmasına rağmen, çoğu tehdit istihbaratının getirdiği önceliklendirme ve verimlilik faydalarına güveniyor.

Olay Müdahalesi
Düzenli, günlük uyarıların büyük bir bölümünün yanlış pozitif olduğu ortaya çıktığından, tehdit istihbaratı olay müdahalesiyle görevli güvenlik analistleri için son derece faydalıdır. 

Güvenlik Operasyonları
Güvenlik operasyonları merkezi (SOC) ekipleri ayrıca yüksek hacimli günlük uyarılarla ilgilenir. Çoğu uyarı genellikle önemsiz olduğundan, hangi uyarıların gerçekten dikkat gerektirdiğini ve hangilerinin göz ardı edilebileceğini belirlemek zordur. 

Güvenlik Açığı Yönetimi
Yeni güvenlik açıkları düzenli olarak ortaya çıkar. Tüm güvenlik açıklarını her zaman yamalama fikri, özellikle yönetilmesi gereken daha fazla cihaz ve veriye sahip daha büyük kuruluşlarda bunaltıcı olabilir. 

Risk Analizi
İşletmelere yönelik saldırılar artmaya devam etse de, tüm saldırılar her büyüklükteki ve tüm sektörlerdeki tüm işletme türlerini hedef almıyor. Çoğu saldırı oldukça uzmanlaşmıştır ve kötü amaçlı yazılım grupları belirli kuruluşları veya sektörleri hedeflemeyi seçebilir. Risk analizinde, riskin gerçek mahiyetini, bir tehdidin işletmenizle veya sektörünüzle ilgili olup olmadığını, saldırının benzer kuruluşlarda ne sıklıkta gerçekleştiğini, onları nasıl etkilediğini/hangi zararın yapıldığını, hangi türde olup olmadığını belirlemek önemlidir.

Dolandırıcılık Önleme
Verilerin ve hatta işletmenizin markasının dolandırıcılık amaçlı kullanımı, kötü amaçlı yazılım saldırıları kadar tehlikeli olabilir. 

Güvenlik Liderliği
Günümüz saldırıları ve devam eden siber güvenlik becerileri eksikliği ile karşı karşıya kalan CISO’lar ve diğer güvenlik liderleri, kuruluşlarının tehditlere karşı direncini korumak için çalışırken, riski verimli bir şekilde hesaplamanın ve kaynakları dengelemenin yollarını bulmalıdır. 

Üçüncü Taraf Riskini Azaltma
Kendi kuruluşunuzun güvenliğine hakim olabilirsiniz, ancak birlikte çalıştığınız üçüncü tarafların güvenliğini asla garanti edemezsiniz. Dijital ticaret ve modern kuruluşların iş yapma biçimleri göz önüne alındığında, farklı satıcılar, ortaklar ve müşteriler tarafından sahip olunan sistemler arasında çok sayıda bilgi alışverişi yapılır. 

SECROMİX SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ

Doğal olarak, davetsiz bir misafir iyi kilitlenmiş bir kapıyı açmak için aylar harcamak istemez, ancak güvenliğin öncelikli olmadığı bilgi sistemlerinde zayıf noktaları ve güvenlik açıklarını arayacaktır. Küçük gibi görünen güvenlik açıkları büyük sorunlarına neden olabilir ve sisteminizin tehlikeye girmesine neden olabilir. Bu sorunları ortadan kaldırmanın ve azaltmanın en iyi yolu sızma testleri (pentest / Penetration Test) yaptırmaktır.

Şirket veya firmanızın olası tehlike, ihlalleri önlemek ve mevcut güvenlik kontrollerini her bir saldırgana karşı güçlendirmek ve savunmasını en üst düzeye çıkartmak için SecroMix ekibi, özel ağ altyapısını ve uygulamalarını hedefleyen çok aşamalı bir saldırı planına dayanan Sızma testi hizmetleri vermektedir.